Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Новини

Круглий стіл «Професійні кваліфікації і ринок праці». Резюме

21 червня 2023 р. в м. Київ Об’єднання організацій роботодавців України, Національне агентство кваліфікацій, Державна служба України з питань праці та Міжнародне агентство професійних кваліфікацій провели круглий стіл «Професійні кваліфікації і ринок праці». Захід відбувся в приміщенні Українського союзу промисловців і підприємців.

Метою проведення круглого столу було розв’язання проблем всебічного розвитку Національної системи кваліфікацій в Україні відповідно до міжнародних стандартів.

До участі у круглому столі долучились близько 100 учасників, у тому числі роботодавці, представники органів влади, освітніх закладів, громадських професійних організацій, наукової спільноти та бізнесу.

З ключовими доповідями та виступами у дискусії виступили Анатолій Кінах, голова Об’єднання організацій роботодавців України; Юрій Баланюк, голова Національного агентства кваліфікацій; Андрій Шевцов, директор Міжнародного агентства професійних кваліфікацій; В’ячеслав Кучер, член Національного агентства; Олена Коновалова, заступник директора департаменту Державної служби України з питань праці; Володимир Ковтунець, провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України; Анатолій Козленко, директор Центру управління енергоефективністю Київського національного університету технологій та дизайну; Леонід Ільчук, в. о. директора НДІ соціальної політики Мінсоцполітики України і НАН України; Святослав Ханенко, голова Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців охорони здоров’я; Ірина Башкатова, державний експерт Міністерства у справах ветеранів України; Сергій Семенюта, начальник відділу валідації ПрАТ «ІНДАР»; Сніжана Леу-Севериненко, старша менеджерка з розвитку трудового потенціалу проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України»; Ольга Максименко, президент громадської спілки «Експертна Міжгалузева Асоціація України».

Доповідачі та учасники порушили питання щодо викликів для ринку праці в Україні у воєнний та післявоєнний час і відповідної ролі Національної системи кваліфікацій у зв’язку зі змінами законодавства України, внесеними Законом України № 2179 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування Національної системи кваліфікацій».

На думку спікерів, ключовими завданнями на сьогодні є: 1) створення умов для якісної оцінки результатів професійного навчання та присвоєння уповноваженими державою кваліфікаційними центрами актуальних професійних кваліфікацій з метою наповнення ринку праці сучасними кваліфікованими кадрами; 2) системна та конструктивна співпраця сторін соціального діалогу через призму трипартизму щодо створення сприятливих умов для оперативного реагування на потреби ринку праці в нових професійних кваліфікаціях; 3) розвиток системи присвоєння професійної кваліфікації громадянам України, здобутої шляхом не тільки формальної, але й неформальної та інформальної освіти; 4) розбудова системи національних  стандартів якості оцінювання професійних кваліфікацій відповідно до світового досвіду.

Учасники круглого столу «Професійні кваліфікації і ринок праці» обговорили низку проблемних питань і висловили рекомендації центральним органам виконавчої влади, законодавчим органам держави, організаціям роботодавців та професійним громадським об’єднанням, профспілкам, закладам освіти на основі соціального діалогу всебічно сприяти розв’язанню таких проблем сучасного розвитку Національної системи кваліфікацій в Україні відповідно до міжнародних стандартів, як:

 

 • формування умов для економічної самодостатності держави та її трансформації як сучасної конкурентоспроможної країни у воєнний та післявоєнний період, зокрема на основі сучасного професійного розвитку трудового потенціалу;
 • забезпечення роботодавцям умов для приймання працівників на підставі професійних кваліфікацій у випадках, передбачених законодавством;
 • всебічний розвиток системи кваліфікаційних центрів в Україні, уповноважених державою на присвоєння професійних кваліфікацій, на основі європейського досвіду;
 • підвищення ролі професійних кваліфікацій у процесі ефективного працевлаштування роботодавцями свого персоналу;
 • актуальні зміни в законодавстві щодо присвоєння професійних кваліфікацій та подальше упорядкування їх ролі на ринку праці, зокрема прийняття Закону України «Про Національну систему кваліфікацій»;
 • ратифікація та належна імплементація Україною положень Глобальної конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти (ЮНЕСКО, 2019), яка набрала чинності 5 березня 2023 року.
 • якісне визначення кваліфікаційних вимог до найманих працівників та відображення потреб ринку праці у професійних стандартах;
 • посилення інформаційної роботи органів нагляду за працею серед роботодавців щодо врахування документів про присвоєні професійні кваліфікації під час найму претендентів на роботу або атестації працівників;
 • посилення відповідальності заінтересованих сторін Національної системи кваліфікацій за якість професійних кваліфікацій та удосконалення правового регулювання якісної оцінки результатів навчання здобувачів професійних кваліфікацій;
 • оновлення та упорядкування на сучасних засадах Державного класифікатора професій;
 • розв’язання проблеми визначення відповідності кваліфікації претендента на робоче місце професійному стандарту без документа про присвоєння професійної кваліфікації;
 • обґрунтування правових підстав для присвоєння професійних кваліфікацій освітніми закладами, зокрема закладами вищої освіти;
 • розроблення новітніх професійних стандартів та присвоєння відповідних професійних кваліфікацій, зокрема пов’язаних із потребами воєнного стану – фахівців із проведення гуманітарного розмінування; операторів дронів; фахівців з психосоціальної підтримки військовослужбовців та працівників на робочому місці; медичної, психосоціальної та професійної реабілітації комбатантів та постраждалого цивільного населення; фахівців з енергоефективності тощо;
 • посилення соціального та професійного діалогу щодо створення професійних стандартів у сфері охорони здоров’я;
 • посилення промокомпанії та роз’яснювальної роботи з інформування роботодавців, закладів освіти та працівників щодо системи кваліфікаційних центрів та необхідності розробляння нових професійних стандартів.

 

Резюме підготовлено Міжнародним агентством професійних кваліфікацій