Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Кваліфікаційний центр з фармації

Міжнародного агентства професійних кваліфікацій, Української федерації професійних медичних об'єднань та Галузевої ради з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у фармацевтичній галузі

Кваліфікаційний центр з фармації Міжнародного агентства професійних кваліфікацій, Української федерації професійних медичних об’єднань та Галузевої ради з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у фармацевтичній галузі – структурний підрозділ Міжнародного агентства професійних кваліфікацій, уповноважений здійснювати оцінювання та визнання результатів навчання у сфері фармації, здобутих особами шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій у сфері фармації, визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах, на підставі сертифікату про акредитування такого кваліфікаційного центру, і внесений до Реєстру кваліфікаційних центрів у складі Реєстру кваліфікацій.

Кваліфікаційний центр з фармації Міжнародного агентства професійних кваліфікацій, Української федерації професійних медичних об’єднань та Галузевої ради з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у фармацевтичній галузі впроваджує процедури оцінювання та визнання результатів навчання, присвоєння та/або підтвердження професійних кваліфікацій:

Асистент фармацевта.

Промисловий фармацевт.

Документи:

Професійний стандарт «Асистент фармацевта».

Професійний стандарт «Фармацевт».

Професійний стандарт «Промисловий фармацевт».

 

Процедура присвоєння/підтвердження кваліфікації

Подача заяви
Реєстрація, подача заяви та необхідних документів
Подайте до Кваліфікаційного центру заяву про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації та інші документи стосовно набутих компетентностей та/або результатів навчання
Співбесіда
Співбесіда та допуск
Пройдіть співбесіду стосовно набутих компетентностей та/або результатів навчання, знань з питань охорони праці з урахуванням професії, кваліфікації, та отримайте рішення щодо можливості проходження процедури оцінювання
Оцінювання
Процедура оцінювання
Пройдіть процедуру оцінювання
Сертифікація
Рівень кваліфікації
Отримайте результат оцінювання за результатами процедури присвоєння/підтвердження кваліфікації у вигляді відповідного документа
Професійні кваліфікації, за якими акредитовано центр
Сертифікати про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації
Міжнародне агентство професійних кваліфікацій
Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Україна, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, будинок 81 літера А

Телефон: 050-018-29-64
Email: office.pqa@ukr.net