Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Сертифікація

Кваліфікаційний центр у сфері психології
Спеціальність «Практичний психолог (соціальна сфера) (2445.2)»
Дізнайся більше

НАК Сертифікат про акредитацію МАПК - практичний психолог (соціальна сфера) Кваліфікаційний центр у сфері психології – структурний підрозділ Міжнародного агентства професійних кваліфікацій, уповноважений здійснювати оцінювання та визнання результатів навчання у сфері психології, здобутих особами шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій у сфері психології, визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах, на підставі сертифікату про акредитування такого кваліфікаційного центру, і внесений до Реєстру кваліфікаційних центрів у складі Реєстру кваліфікацій.

Кваліфікаційний центр у сфері психології впроваджує процедури оцінювання та визнання результатів навчання, присвоєння та/або підтвердження професійних кваліфікацій

– Практичний психолог (соціальна сфера) (2445.2)

Кваліфікаційний центр у сфері соціальної роботи
Спеціальності «Соціальний працівник», «Фахівець із соціальної роботи», «Фахівець із раннього втручання»
Дізнайся більше

Кваліфікаційний центр у сфері соціальної роботи – структурний підрозділ Міжнародного агентства професійних кваліфікацій, уповноважений здійснювати оцінювання та визнання результатів навчання у сфері соціальної роботи, здобутих особами шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій у сфері соціальної роботи, визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах, на підставі сертифікату про акредитування такого кваліфікаційного центру, і внесений до Реєстру кваліфікаційних центрів у складі Реєстру кваліфікацій.

Кваліфікаційний центр у сфері соціальної роботи впроваджує процедури оцінювання та визнання результатів навчання, присвоєння та/або підтвердження професійних кваліфікацій

– Соціальний працівник (2446.2)

– Фахівець із соціальної роботи (2446.2)

– Фахівець із раннього втручання (2446.2)

Національна система кваліфікацій
Національна система кваліфікацій – це сукупність механізмів правового та інституційного регулювання кваліфікацій працівників з урахуванням потреб ринку праці та можливостей системи освіти та навчання. Відносини, пов’язані із створенням, функціонуванням, розвитком та використанням Національної системи кваліфікацій, регулюються Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій», іншими законами і нормативно-правовими актами. Особистісний розвиток кожної людини відбувається впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Держава визнає та заохочує до здобуття освіти усіх видів, а також створює умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні послуги.
Формальна освіта
Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.
Неформальна освіта
Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.
Інформальна освіта
Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЦЕНТРИ
Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в установленому порядку в системі формальної освіти, а кваліфікаційні центри присвоюють часткові або повні професійні кваліфікації в тому числі і на базі неформальної та інформальної освіти.
Міжнародне агентство професійних кваліфікацій
Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Україна, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, будинок 81 літера А

Телефон: 050-018-29-64
Email: office.pqa@ukr.net