Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Кваліфікаційний центр у сфері психології
Кваліфікація: «Практичний психолог (соціальна сфера)»
Дізнайся більше
Круглий стіл «Професійні кваліфікації і ринок праці»

21 червня 2023 р. в м. Київ Об’єднання організацій роботодавців України, Національне агентство кваліфікацій, Державна служба України з питань праці та Міжнародне агентство професійних кваліфікацій провели круглий стіл «Професійні кваліфікації і ринок праці». Захід відбувся в приміщенні Українського союзу промисловців і підприємців.

Дізнайся більше >>
Останні новини
новина
Міжнародне агентство професійних кваліфікацій вітає чергову групу здобувачів з присвоєнням професійної кваліфікації «Практичний психолог (соціальна сфера)»
 2
Чергова група здобувачів отримала сертифікати про присвоєння кваліфікації у сфері «Практичний психолог (соціальна сфера)», видані кваліфікаційним центром Міжнародного агентства професійних кваліфікацій.
_1
Заступник директора Міжнародного агентства професійних кваліфікацій Володимир Ковтунець зробив презентацію Професійні кваліфікації і професійні стандарти як інструмент забезпечення потреб роботодавців у кваліфікованих працівниках на семінарі «Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики в Україні» в рамках Міжнародної медичної виставки «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» - 2023
Національна система кваліфікацій
Національна система кваліфікацій – це сукупність механізмів правового та інституційного регулювання кваліфікацій працівників з урахуванням потреб ринку праці та можливостей системи освіти та навчання. Відносини, пов’язані із створенням, функціонуванням, розвитком та використанням Національної системи кваліфікацій, регулюються Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій», іншими законами і нормативно-правовими актами. Особистісний розвиток кожної людини відбувається впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Держава визнає та заохочує до здобуття освіти усіх видів, а також створює умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні послуги.
Формальна освіта
Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.
Неформальна освіта
Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.
Інформальна освіта
Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЦЕНТРИ
Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в установленому порядку в системі формальної освіти, а кваліфікаційні центри присвоюють часткові або повні професійні кваліфікації в тому числі і на базі неформальної та інформальної освіти.
Кваліфікаційний центр у сфері соціальної роботи
Кваліфікації: «Соціальний працівник», «Фахівець із соціальної роботи», «Фахівець із раннього втручання»
Дізнайся більше

Наші партнери:

Міжнародне агентство професійних кваліфікацій
Міжнародне агентство професійних кваліфікацій

Україна, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, будинок 81 літера А

Телефон: 050-018-29-64
Email: office.pqa@ukr.net